Her finder I korte videoer, hvor Miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Mette Hoffgaard Ranfelt fortæller om emner indenfor affald og forebyggelse af affald.

Affaldspyramiden

Affaldspyramiden er den danske måde at håndtere affald på. Den viser, hvordan vi bedst kan håndtere vores affald så bæredygtigt som muligt.

Se videoen

Nu hvor I er blevet klogere på, hvad affaldspyramiden er, kan I diskutere spørgsmålene herunder:

 • Hvad kender du, der kan genanvendes og genbruges?

 • Hvordan man kan forebygge, at affald skabes?

 • Hvad kan vi gøre for, at vi lever mere efter affaldspyramiden?

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en måde at tænke hele samfundets økonomi på. I mange år har vi tænkt vores økonomi som lineær. Det betyder, at vi udvinder råstoffer, vi anvender til at fremstille produkter, som vi så forbruger og til sidst smider ud. Med sådan en model går utrolig mange ressourcer tabt.

Se videoen

Nu hvor I er blevet klogere på cirkulær økonomi, kan I diskutere spørgsmålene herunder:

 • Hvad er forskellen på lineær og cirkulær økonomi?

 • Hvad betyder det, når vi udvinder og forarbejder vores naturressourcer?

 • Hvordan kan cirkulær økonomi gøre en forskel?

 • Hvordan arbejder EU med cirkulær økonomi?

 • Hvad kan man selv gøre for at gå fra lineær til cirkulær økonomi?

Plastik

Der er mange årsager til, at plastik bliver talt om som en af de helt store syndere i det samlede globale CO2-regnskab. Faktisk produceres der så meget plastik, at hvis plastik var et land i verden, ville det være den 5. største udleder af CO2.

Se videoen

Nu hvor I er blevet klogere på plastik, kan I diskutere spørgsmålene herunder:

 • Hvorfor er det øgede forbrug af plastik et problem?

 • Hvad gør EU for, at vi producerer mindre plastik?

 • Hvad gør vi i Danmark for at genanvende plastik?

Affald

Danskerne er et af de folkefærd i Europa, der, ifølge Eurostat, producerer mest affald pr. indbygger. Det er måske en af årsagerne til, at affald i naturen er et udbredt problem herhjemme.

Se videoen

Nu hvor I er blevet klogere på affald i Danmark, kan I diskutere spørgsmålene herunder:

 • Hvordan håndterer andre lande i EU deres affald, og hvad gør de for at producere så lidt som muligt?

 • Hvad kan vi gøre for, at vi ikke producerer så meget affald?
 • Hvem har ansvaret for, at der produceres meget affald?
 • Hvilke mål Danmark kan sætte sig for at reducere mængden af affald?

Engangsemballage

Når vi taler om plastik, taler vi også ofte om engangsemballage, som er den form for indpakning, der kun anvendes én enkelt gang. 40 % af al plastik, der produceres, anvendes til emballager, og det anslås, at 95 % af værdien af plastemballager går tabt efter kun én forbrugscyklus.

Se videoen

Nu hvor I er blevet klogere på engangsemballage, kan I diskutere spørgsmålene herunder:

 • Hvad er problemet med engangsemballage?

 • Hvorfor er ting pakket ind i emballage?
 • Hvilke produkter, kan I komme i tanke om, er pakket ind i engangsemballage?

 • Kunne I forestille jer, at produkterne var pakket ind anderledes?

 • Hvad skal der til for, at vi i Danmark bruger mindre engangsemballage?