Skal jeres virksomhed være grønnere?

Et partnerskab med Affaldsindsamlingen under Danmarks Naturfredningsforening er interessant for virksomheder, som helhjertet ønsker at tage et grønt samfundsansvar og kommunikere det til omverdenen.

billede af logo

billede af logo

Hvorfor blive partner?

Vores partnerskab er et skalérbart samarbejde og afprøvet projekt, der, alt afhængig af tid og ressourcer, kan udmøntes i forskellige modeller og til forskellige målgrupper

Sammen kan vi skabe:

 • Et partnerskab der understøtter en vigtig og betydningsfuld dagsorden
 • En fælles storytelling, presse og markedsføring
 • At vi sammen sætter fokus på affaldsproblemet og påvirker affaldsvaner
 • Mobilisering til forårsrengøring
 • Understøtte bæredygtighedsstrategier
 • DN er sparringspartner vedrørende f.eks. nedbringelse af emballager
 • Understøttelse af CSR-mål inden for affald og cirkulær økonomi
 • Mobilisering til Affaldsindsamlingen og fælles synlighed

Danmarks Naturfredningsforening som partner

 • Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer
 • Uafhængig privat medlemsorganisation, som taler naturens og miljøets sag
 • Stor faglig viden om natur- og miljøspørgsmål
 • Høj troværdighed og politisk indflydelse
 • Landskendt, aktiv og seriøs
 • 500 frivillige forankret lokalt i hele landet
 • Kontakt til børn, unge, pædagoger og lærere på landets skoler og institutioner
 • Mange flotte resultater for Danmarks natur og miljø gennem 100 år
 • Arbejdet bidrager til ni af FN's 17 Verdensmål

Interesseret?

Som partner på Affaldsindsamlingen har du flere muligheder

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Charlotte Juul, projektleder for Affaldsindsamlingen

billede af logo


Engagér jer i Affaldsindsamlingen


Medarbejderevent

Mange virksomheder benytter også Affaldsindsamlingen til at invitere medarbejdere og interessenter med ud på en fælles affaldsindsamling, fx som led i en teambuildingsdag.

billede af logo
billede af logo

Lokalt event

Som virksomhed kan I også invitere fx lokalmiljøet eller andre med ud på jeres indsamling.

I vil vise et stort lokalt ansvar og få lokal omtale af jeres aktivitet. Jeres indsamling bliver vist offentligt i Affaldsindsamlingens oversigt over arrangementer.

Mød vores samarbejdspartnere