Fra affald til biogas

Materiale til eleverne om, hvordan madaffald kan blive til biogas, der kan bruges som brændsel til at skabe fjernvarme eller el.