Affaldsindsamling

Om forløbet

Dette materiale understøtter jeres affaldsindsamling. Materialet hjælper dig med at klæde børnene bedre på til at forstå hvad affald egentligt er og hvorfor affald er et problem inden I tager ud på jeres indsamling.

Desuden kan du downloade et affaldsleksikon som hjælper dig med at få børnene til at reflektere over de forskellige typer affald og deres genanvendelse. God fornøjelse med indsamlingen.

Formål

Affaldsindsamlingens formål er, at vi sammen skal fjerne affald fra naturen til gavn for vores natur og miljø og fremadrettet ændre vores adfærd, så affald generelt minimeres og ikke ender i naturen.

Læringsmål

Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling – her med fokus på affaldsproblematikken.