FAKTA: Affaldsindsamlingen

 • Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings
  årlige indsamling af affald og har været afholdt siden 2006.

 • Årets affaldsindsamling løber af stablen i uge 13 og varer
  hele ugen. I hverdagene 28. marts til 1. april samler børn
  fra skoler og institutioner i hele landet ind, inden de voksne
  følger trop i weekenden d. 2.-3. april.

 • Efter indsamlingen registrerer indsamlerne deres affald hos Danmarks Naturfredningsforening, der herefter laver en
  opgørelse over, hvor meget der er blevet fundet.

 • I år sætter indsamlingen fokus på engangsemballage.
  Derfor bliver indsamlerne bl.a. bedt om at angive, hvor
  mange stykker engangsemballage de finder.

 • I 2021 blev der fundet 167.000 kilo affald.

Kontakt

alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Pressemedarbejder

Pressefotos

Fotograf: Ditte Valente

Centrale fakta

 1. Knap halvdelen af den CO2, vi på verdensplan udleder, stammer fra vores produktion og forbrug. Det betyder, at knap halvdelen af vores CO2-udledninger skal løses ved omstilling til cirkulær økonomi (Kilde: EllenMcArthur).
 2. Verdensmål 12 om ansvarlig produktion er det mål, Danmark klarer sig absolut dårligst på. Verdensmålet fastsætter blandt andet, at Danmark inden 2030 skal have sin affaldsgenerering væsentligt reduceret gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. (Kilde: FN).
 3. Hvert år i marts har vi i Danmark opbrugt den andel af naturens ressourcer, som burde række til et helt år. (Kilde: The Footprint Network).
 4. Danskerne køber mere og mere take-away. Og med det øgede forbrug af take-away følger et stort forbrug af engangsemballage og engangsservice. Ser man på danskernes samlede forbrug af engangsservice, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, at der hvert år bruges 300 millioner engangsplastikkrus og 150 millioner fødevarebokse til mad. (Kilde: MST).
 5. Både i Danmark og resten af verden stiger forbruget af engangsemballage, herunder take-away. (Kilde: MST).
 6. Den globale produktion af plastik udleder i dag mere CO2 end den samlede globale luftfart (Kilde: Videnskabelig rapport).
 7. Hvis plastik var et land, så ville det være den 5. største udleder af CO2.
 8. 40 % af al plastik der produceres, anvendes til emballager, og det anslås, at 95 % af værdien af plastemballager går tabt efter kun én forbrugscyklus (Kilde: Dakofa).
 9. Mindst 10 mio. ton. Så meget plastik bliver der udledt i verdenshavene hvert eneste år. Det svarer til en lastbil fyldt med plastik, der tømmes ud i havene hvert minut! (Kilde: EllenMcArthur).
 10. Næsten 50 % af alt menneskeskabt affald i verdenshavene er plastikemballage til to-go føde- og drikkevarer. Kilde: Videnskabelig rapport).

Resultater for tidligere år