Fakta om Affaldsindsamlingen

 • Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald og har været afholdt siden 2006.

 • Årets affaldsindsamling løb af stablen i uge 13. I hverdagene deltog flere end 164.000 børn fra skoler og dagtilbud, mens det i hele ugen var muligt at deltage i offentlige affaldsindsamlinger arrangeret af foreninger, virksomheder, privatpersoner m.fl. Affaldsindsamlingen kulminerede i weekenden med flere end 1000 lokale indsamlinger i hele landet.

 • Efter indsamlingen registrerer indsamlerne deres affald hos Danmarks Naturfredningsforening, der herefter laver en opgørelse over, hvor meget der er blevet fundet.

 • I år satte indsamlingen fokus på engangsemballage. Derfor blev indsamlerne bl.a. bedt om at angive, hvor mange stykker engangsemballage de fandt.

 • Sidste år deltog op mod 185.000 børn og voksne i Affaldsindsamlingen. På en enkelt uge samlede de mere end 167 ton affald – heriblandt 120.000 stykker takeaway-emballage, 52.000 engangsmundbind og 87.000 dåser.

Se resultater fra i årog tidligere års indsamlinger herKontakt

alt
Mikkel Blichmann Faartoft
Presseansvarlig for kampagner, events og projekter

Pressefotos

Fotograf: Ditte Valente

Centrale fakta

 • Knap halvdelen af den CO2, vi på verdensplan udleder, stammer fra vores produktion og forbrug. Det betyder, at knap halvdelen af vores CO2-udledninger skal løses ved omstilling til cirkulær økonomi (Kilde: EllenMcArthur).

 • Verdensmål 12 om ansvarlig produktion er det mål, Danmark klarer sig absolut dårligst på. Verdensmålet fastsætter blandt andet, at Danmark inden 2030 skal have sin affaldsgenerering væsentligt reduceret gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug (Kilde: FN).

 • Hvert år i marts har vi i Danmark opbrugt den andel af naturens ressourcer, som burde række til et helt år (Kilde: The Footprint Network).

 • Danskerne køber mere og mere takeaway. Og med det øgede forbrug af takeaway følger et stort forbrug af engangsemballage og engangsservice. Ser man på danskernes samlede forbrug af engangsservice, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, at der hvert år bruges 300 millioner engangsplastikkrus og 150 millioner fødevarebokse til mad (Kilde: MST).

 • Både i Danmark og resten af verden stiger forbruget af engangsemballage, herunder takeaway-emballage (Kilde: MST).

 • Den globale produktion af plastik udleder i dag mere CO2 end den samlede globale luftfart (Kilde: Videnskabelig rapport).

 • Hvis plastik var et land, ville det være den 5. største udleder af CO2.

 • 40 % af al plastik, der produceres, anvendes til emballager, og det anslås, at 95 % af værdien af plastemballager går tabt efter kun én forbrugscyklus (Kilde: Dakofa).

 • Mindst 10 mio. ton. Så meget plastik bliver der udledt i verdenshavene hvert eneste år. Det svarer til en lastbil fyldt med plastik, der tømmes ud i havene hvert minut! (Kilde: EllenMcArthur).

 • Næsten 50 % af alt menneskeskabt affald i verdenshavene er plastikemballage til to-go føde- og drikkevarer (Kilde: Videnskabelig rapport).