Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald, vi i Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med Affaldsindsamlingen.

Der burde slet ikke være henkastet affald. Vi mener, det er noget svineri, når folk smider deres affald i vores fælles natur. Affaldet forringer vores naturoplevelser - de fleste kender nok synet af en smidt øldåse på deres løberute eller cigaretskod på stranden.

Når affaldet ligger i naturen er det desuden til fare for dyr, der kan finde på at spise det, skære sig på det eller sidde fast i det. Kemiske stoffer og mikroplast fra affald kan ophobe sig naturen og i vores vandmiljø. Det betyder i sidste ende, at det kan forstyrre vores drikkevand og fødevarer.

Affald i naturen er samtidig en ressource, som er havnet det forkerte sted. Meget affald kan nemlig genanvendes. Når vi genanvender affald til nye produkter, mindsker vi behovet for at udvinde nyt råstof. Derfor er det meget miljøvenligt at sortere sit affald korrekt - at smide det i naturen er en rigtig dårlig løsning!

Samfundet bruger mange penge på at samle affald op i det offentlige rum og i naturen. Det er ærgerligt, for det er penge, vi kunne bruge til meget mere fornuftige formål.

Der er altså mange grunde til, at det er tosset at smide affald i naturen. Sker det alligevel, er det heldigt, at mange har overskud til at give naturen en hånd og samle op efter andre - tak for det!

Artikler om affald

Herunder finder du små artikler om noget af det affald, der i høj grad ender i naturen