Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald, vi i Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med Affaldsindsamlingen.

Der burde slet ikke være henkastet affald. Vi mener, det er noget svineri, når folk smider deres affald i vores fælles natur. Affaldet forringer vores naturoplevelser. De fleste kender synet af en smidt øldåse på deres løberute eller et cigaretskod på stranden.

Affald i naturen er imidlertid ikke kun til gene for os, men også for miljøet og for dyrene. Plastik bliver til mikroplast som ophober sig i jorden og i vandmiljøer. Herfra kan det havne i dyr og i sidste ende i vores fødevarer. Nogle dyr kan også sidde fast i affald eller måske spise det, fordi de forveksler det med mad.

Samtidig skal vi huske på, at affald i naturen faktisk er en ressource, der bare er endt forkerte sted. Meget affald kan nemlig genanvendes. Når vi genanvender affald til nye produkter, mindsker vi behovet for at udvinde nyt råstof. Derfor skal affald ikke smides i naturen, og meget skal heller ikke smides i skraldespanden - det skal sorteres rigtigt, så affaldet kan bruges igen.

Samfundet bruger mange penge på at samle affald op i det offentlige rum og i naturen. Det er ærgerligt, for det er penge, vi kunne bruge til meget mere fornuftige formål.

Der er altså mange grunde til, at det er tosset at smide affald i naturen. Sker det alligevel, er det heldigt, at mange har overskud til at give naturen en hånd og samle op efter andre - tak for det!