BILKA STØTTER OP OM AFFALDSINDSAMLINGEN 2021

I alle Bilka’er landet over kan du få udleveret gratis indsamlingssække til både børn og voksne fra tirsdag d. 6. april til søndag den 18. april. Du kan aflevere dine fyldte sække i sorteringscontainere på Bilkas parkeringsplads. Bilka vil gerne være med til at gøre en forskel for naturen og opfordrer derfor alle danskere til at samle affald og donerer samtidig 1 kr. til Danmarks Naturfredningsforening pr. kilo affald, der bliver indsamlet.

Samarbejdet med Bilka understøtter tre af FN's Verdensmål.


Bilkas indsats for natur og miljø

Bilka består af 19 varehuse. Kæden er en del af Salling Groups næsten 1.400 butikker, der også rummer kæderne Føtex, Netto og Salling.

Salling Group har en stor markedsandel inden for dagligvarehandlen og har fokus på et stort socialt ansvar – også over for miljøet.

Salling Group arbejder med sin CSR-indsats ud fra FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og har identificeret tre centrale prioriteringer.

Den ene er målet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktion. Det vil Salling Group bl.a. gøre ved at stille krav til produkter og holde fokus på miljø og ansvarlighed i processerne samt opretholde et højt niveau af bæredygtighed i sortimentet af produkter og fastholde et fokus på miljø i beslutningsprocesser.

De andre prioriteringer falder ind under verdensmålene for bæredygtige byer og lokalsamfund samt partnerskaber på tværs til fremme for bæredygtig udvikling.


Samarbejdet mellem Bilka og Danmarks Naturfredningsforening

Bilka og Danmarks Naturfredningsforening har en fælles interesse i at holde naturen ren for henkastet affald, at inspirere til ansvarlighed omkring vores affald og give alle en mulighed for at gøre en forskel.

Bilka afholder Affaldsindsamling i alle 19 varehuse i samme uge, som Affaldsindsamlingen løber af stablen. Varehusene inviterer skolebørn og borgere til at komme ind i Bilka, få udleveret en affaldssæk til indsamling af affald i naturen i deres eget lokalområde og efterfølgende aflevere affaldet i containere på Bilkas p-plads.

Bilka støtter desuden Danmarks Naturfredningsforening ved at donere 1 kr. pr. indsamlet kilo affald på Affaldsindsamlingen.

Selvom danskerne trods Covid-19 bakkede godt op om indsamlingen i 2020, blev der desværre ikke samlet helt så meget affald ind som i 2019. Men Bilka har besluttet alligevel at matche donationen på 155.000 kroner fra 2019.