Der er pant på dåser i Danmark. Det gode ved det er, at dåserne kommer tilbage i systemet og bliver genanvendt til nye dåser - på den måde slipper vi for at udvinde nye råstoffer til produktion. Det kaldes cirkulær økonomi.

Og den gode historie fortsætter i Tyskland, for her er der nemlig også pant på dåser - på nær ved den dansk-tyske grænse. For lige præcis de dåser, som danskerne køber i grænsebutikkerne i Tyskland fritages for pant. Det er en ordning, som grænsebutikkerne har indført. Du skal bare udfylde en erklæring om, at du udfører varerne samme dag, ikke drikker dem i Tyskland og ikke leverer de tomme dåser tilbage til Tyskland.

Det betyder, at rigtig mange dåser uden pant hver dag kommer ind over grænsen til Danmark. Ifølge tal fra Miljøministeriet henter danskerne årligt i omegnen af 650 mio. pantfrie dåser over grænsen. Og da der ikke er pant på, havner mange af disse dåser i skraldespanden eller i naturen. Det anslås, at cirka 2 ud af 3 af de pantfrie dåser ikke afleveres i pantautomaten eller i metalfraktionen. På Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling finder vi også rigtig mange pantfrie dåser fra Tyskland - faktisk udgør de mere end 85 procent af alle de dåser, vi finder derude.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at pant er løsningen. Grænsebutikkerne bør ikke fritage grænsedåserne for pant. I Danmark leveres cirka 90 % af alle dåser og flasker med pant tilbage til genanvendelse.

Hans Christian Schmidt (V) var en glad miljøminister, da han i 2002 præsenterede en løsning på problemet med de pantfrie, tyske dåser, som havner i den danske natur. Det lykkedes desværre ikke, og siden har mange efterfølgende ministre uden held forsøgt at afhjælpe problemet.

Esben Lunde Larsen, marts 2016

"Jeg kan konstatere, at Dansk Erhverv har klaget til EU-Kommissionen over grænsehandlens brug af de såkaldte eksporterklæringer. Derfor går jeg nu i gang med at se på, hvad det betyder for det videre forløb for pantaftalen. I første omgang vil der blive taget kontakt til de tyske aftaleparter, hvor det vil blive drøftet, om den indgåede aftale eventuelt skal sættes på standby, indtil der er kommet en afklaring på Dansk Erhvervs klage."

Eva Kjer Hansen, juni 2015
"Det er vigtigt for mig, at vi finder en god aftale om pant på dåserne i grænsehandlen, så vi undgår, de bliver smidt i naturen. Jeg vil dog gerne give den eksisterende aftale et eftersyn, for vi skal i hvert fald undgå at overinvestere."

Kirsten Brosbøl, maj 2015
"Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at lave den her aftale med Tyskland. Det er et område, som der er blevet arbejdet på i 10 år. Syv skiftende miljøministre har forsøgt at lave sådan en aftale, så jeg er overordentlig glad for, at vi nu langt om længe kan få pant på dåserne. »Det vil ikke længere være muligt at købe dåser syd for grænsen uden at betale pant for det. Dermed tager vi hånd om et stort miljømæssigt problem i Danmark. Importen af pantfri dåser fra Tyskland er et meget stort miljøproblem, fordi tusindvis af dåser ligger og flyder i den danske natur. Det gør vi nu op med."
(BT og DR Syd)

Ida Auken, oktober 2011
"Danskerne køber flere hundrede millioner dåser om året i de tyske grænsebutikker. Derfor skal vi have pant på dåserne, så vi undgår, at de brugte dåser ender i naturen."

(Flensborg Avis)

Karen Ellemann, maj 2011: "Den bedste måde at forebygge det på er ved at indføre pant. Den danske stat kan bare ikke lovgive om det, når dåserne sælges i tyske supermarkeder, så vi er nødt til at finde en ordning med de tyske myndigheder. Men der arbejdes på højtryk på en løsning. Jeg forventer, at den rammer virkeligheden i år."

(Politiken)

Troels Lund Poulsen, august 2009
"Jeg er meget glad for, at min tyske ministerkollega og jeg er blevet enige om at finde en løsning. Det er et markant skridt fremad i den efterhånden langvarige dialog, der har været mellem skiftende danske miljøministre og Tyskland."

(Pressemeddelelse fra Miljøministeriet)

Connie Hedegaard, marts 2006
"Tyskerne forårsager affaldseksport i stor stil, når 400 millioner tyske dåser hvert år krydser grænsen til Danmark uden at blive genbrugt. De dåser, der lander i den danske natur er 200 år om at blive nedbrudt. Fra den danske regerings side vil vi derfor gøre alt, hvad vi kan for at holde tyskerne fast på, at delstaten Slesvig-Holsten ikke bare har pligt til at indføre pant. De skal også håndhæve panteforpligtelsen."

(Pressemeddelelse fra Miljøministeriet)

Hans Chr. Schmidt, 2002
"Den løsning, jeg har fundet sammen med bryggerierne og Dansk Retursystem, løser et af de gamle, uløste problemer med dåserne. Vi kender alle synet af tomme dåser, som flyder ude i naturen. Det er ikke særlig smukt og heller ikke godt for miljøet. Derfor er jeg utrolig glad for, at både bryggerierne og Dansk Retursystem støtter mit forslag om også at gøre det muligt at aflevere de tyske dåser i de danske dåseautomater."

(Pressemeddelelse fra Miljøministeriet)