Cigaretskod er Danmarks mest almindelige affald. Det skønnes, at der hver dag smides flere millioner skod i Danmark på gader, veje og i naturen. Ifølge Københavns Kommune (2017) udgør cigaretskod antalsmæssigt 85 pct. af det henkastede affald på byens gader. De små skod er besværlige at samle op, når de fx gemmer sig mellem brosten og fliser. Derfor er de mange henkastede skod en dyr affære for kommunerne.

Cigaretskod indeholder plastik, som er et meget holdbart materiale. Derfor forsvinder et cigaretskod ikke bare, når det efterlades i naturen. Det nedbrydes til bittesmå stykker mikroplast, som bliver i naturen. Når skod ender i havet er det en ekstra kedelig historie. Et skod indeholder nemlig en række giftstoffer, som udledes i vandet og kan være til skade for små organismer - og de små stykker mikroplast, de flyder ud i oceanet...

Hvad kan vi gøre?

Tag skoddet med
Man kan tage skoddet med i et luft- og lugttæt lommeaskebæger - eller evt. en blikdåse. Skoddet brænder ikke hul i lommen og kan smides ud senere.

Bøder
Der kan allerede nu gives bøder på op til 5.000 kr. for at henkaste affald i naturen eller på gaden.

Pant på cigaretskod?
Måske skal vi indføre pant på cigaretter, så vi får betaling for at indlevere skoddene.

Særlige skraldespande
Flere steder opsætter man særlige skraldespande, som lokker og indbyder dig til at aflevere skoddene. Her et eksempel fra London.