Henkastet affald

Det affald, der smides i naturen, langs veje og i grøftekanter, ved kysterne, på gaden og i byernes grønne områder kaldes også for henkastet affald. Det er det affald, vi i Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på med affaldsindsamlingen.

Der burde slet ikke være henkastet affald. Affaldet er i virkeligheden ressourcer, som er havnet på det forkerte sted. Det er meget mindre miljøvenligt og dyrere at udvinde nye råstoffer end at genanvende gamle. Det er også dyrt at samle affaldet op og rydde op efter de, der ikke tænker sig om og smider affaldet. Penge, vi kan bruge til mange andre og mere fornuftige ting.

I naturen kan affaldet være farligt for både de enkelte dyr og for miljøet. Kemiske stoffer eller mikroplast kan for eksempel ophobes i naturen og forstyrre naturens kredsløb eller ende i vort drikkevand og fødevarer.

Endeligt er affald i naturen det, der er langt mest forstyrrende og irriterende for os, når vi gerne vil ud og opleve naturen. Henkastet affald ødelægger vores naturoplevelser.

Så vi skal naturligvis ikke smide affald i naturen. Sker det alligevel, er det heldigt, at mange har overskud til at give naturen en hånd og samle op - også efter andre.

Tak for det!

Artikler om affald

Herunder finder du små artikler om noget af det affald, der i høj grad ender i naturen