Hvordan tilmelder jeg en indsamling?

 • Det gør du her på hjemmesiden. Der er mulighed for at tilmelde en åben indsamling, hvor du inviterer alle interesserede eller en lukket indsamling for en privat gruppe - fx familie eller venner. Vi sender en gratis pakke med affaldssække til alle tilmeldte grupper.

Hvornår skal jeg senest have tilmeldt mig for at få tilsendt en deltagerpakke?

 • Du skal senest tilmelde dig d. 3. april, for at du kan nå at få din deltagerpakke i tide.

Hvad modtager jeg i min deltagerpakke?

 • I pakken vil der være affaldssække og en vejledning. Fra hjemmesiden kan downloades plakater og flyers, så du kan reklamere for din indsamling.

Hvor kan jeg samle affald ind?

 • Det bestemmer I helt selv. For nogle vil det være naturligt at gå langs stranden, for andre i en skov eller langs en vej, hvor grøftekanten er fuld af affald. Vi har ikke en fast definition af natur. Det kan for eksempel være i byens park eller på de grønne områder. Meget affald ligger og flyder langs med vejene. Men det er altid farligt at færdes ved trafikken. Vælg derfor et område, der er hensigtsmæssigt for jeres deltagere og husk at tage højde for trafiksikkerheden, hvis I færdes ved vejene.

Hvad gør jeg af det indsamlede affald?

 • Som indsamler har du ansvaret for, at affaldet bliver sorteret og afleveret de rigtige steder. Det letteste er nok den lokale genbrugsplads. Du kan eventuelt før indsamlingen kontakte din kommune, dit affaldsselskab eller din lokale genbrugsplads for at finde ud af, hvor du kan komme af med affaldet. Nogen kommuner og affaldsselskaber afhenter affaldet efter aftale. Du finder en oversigt over genbrugsstationer i hele Danmark her.

Hvor skal jeg indberette resultatet efter min indsamling?

 • Du skal indtaste dit resultat på affaldsindsamlingen.dk. Det link, du skal benytte, bliver aktiveret en uge inden indsamlingen og kommer til at være på hjemmesidens forside. Det er nemt at indtaste resultaterne direkte på siden, og du kan se alle resultaterne med det samme. Når du har registreret dit resultat, er du med i det samlede landsresultat.

Jeg har ikke adgang til en vægt til at veje affaldet. Hvordan skal jeg kunne indberette mit indsamlingsresultat?

 • Hvis I ikke kan veje affaldet, kan I skønne resultatet ved at tælle antallet af affaldssække og gange med 10 kilo. Vi ved, at det passer nogenlunde med gennemsnitsvægten af en fyldt indsamlingssæk.

Er der retningslinjer for, hvilken slags affald jeg skal samle op – eller lade være med at samle op?

 • I princippet skal du forsøge at fjerne alt det, der ikke hører hjemme i naturen. Der kan dog være ting, som af sundhedsmæssige hensyn vil være bedst at lade ligge. Det gælder for eksempel døde dyr, fugle, hundelorte og andet organisk affald, der kan indeholde bakterier og anden smitte. Det vil som regel blive nedbrudt i løbet af kort tid alligevel. Gammelt fyrværkeri og lignende bør du også holde dig fra. Finder du noget farligt affald, bør du kontakte politiet. Vi anbefaler, at du bruger plastikhandsker eller arbejdshandsker, når du samler affald. Hvis du ikke har tykke handsker på, er det en god ide at holde sig fra glasskår og andre skarpe ting, især injektionssprøjter.

Hvordan sorterer jeg affaldet efterfølgende?

 • På genbrugspladsen skal affaldet være sorteret i de rigtige fraktioner, når I afleverer det. De fleste kommuner giver mulighed for at sortere i følgende fraktioner på genbrugspladsen: batterier, dæk, elektriske og elektroniske produkter, farligt affald, glas, imprægneret træ, jern og metal, klinisk risikoaffald (fx kanyler), papir og pap, plastemballage, pvc, beton og sten, jord, tegl, spildolie og træ. Spørg din lokale renovationsmedarbejder til råds om, hvordan du skal sortere affaldet på den pågældende genbrugsstation.

Jeg har hørt, at der er særligt fokus på indsamling af dåser under affaldsindsamlingen – er det rigtigt?

 • Ja, Danmarks Naturfredningsforening sætter særligt fokus på øl- og sodavandsdåser i naturen. Alt for mange pantfrie dåser fra Tyskland ender i naturen. Derfor vil vi gerne bede dig om at tælle, hvor mange dåser du samler. Du kan aflevere flasker og dåser med dansk pantmærke i returautomaterne i butikkerne og få udbetalt pant. Flasker og dåser uden pantmærke kan du også aflevere i automaterne. Engangsflasker og dåser sendes videre til Dansk Retursystem, som sikrer, at de genanvendes.

Hvordan får min affaldsindsamling omtale?

 • I ’presserummet’ på www.affaldsindsamlingen.dk kan du finde hjælp til en pressemeddelelse, som kan tilpasses din affaldsindsamling, hvis du gerne vil have den i lokalavisen eller lignende. Der er også plakater, hvor du selv kan udfylde tekst om dit arrangement, printe ud og hænge op rundt omkring i byen. Derudover er der pressefotos, som du kan bruge i pressesammenhæng. Alt sammen frit tilgængeligt. Det er også en god ide at bruge de sociale medier som Facebook og Instagram til at dele oplevelser og resultater fra jeres indsamling. Brug gerne hashtagget #affaldsindsamlingen